PROFIX

KONSANTRE KİREÇ ÖNLEYİCİ

profix


SİSTEMİ KORUMAK

Belli periyotlarda oluşmuş kireci sökmek kısa süreli bir çözüm olmakla beraber her müdahale, sistemi biraz daha yıpratarak, korozyon oluşması için daha uygun bir zemin hazırlayacaktır. Bu da sistemin ömrünü ve verimliliğini önemli ölçülerde düşürecektir.

KİREÇ OLUŞUMUNA NEDEN OLAN TÜM CA VE MG TUZLARINA KARŞI ETKİLİDİR.

KALSİYUM KARBONAT MAGNEZYUM KARBONAT
KALSİYUM SULFAT MAGNEZYUM SULFAT
KALSİYUM KLORIT MAGNEZYUM KLORİT

VERİMLİLİK VE TASARRUF

Aşağıdaki tabloda görüldüğü gibi 200PPM sertliği olan bir suyun aylara ve oluşturduğu kireç tabakasına göre düşen verimlilik oranları belirtilmiştir. Bu tabloda 4 ayda bir kireç temizliği yapan bir sistemden yılda sadece 3 ay maksimum performansta, diğer 9 ayda ise ortalama %50 performansta yararlanılabileceği görülmektedir. Bu da yaklaşık %30’luk bir üretim kaybı anlamına gelir. Bunu önlemenin ve mevcut sistemin ömrünü uzatmanın yanı sıra, kireç oluştukça temizlemek yerine PROFIX ile kirecin oluşmasını engellemek; bu konu için ayrılan bütçeyi daha da rahatlatacaktır.

AYLAR KİREÇ KALINLIĞI VERİM KAYBI
1 2 Mic %30
2 4 Mic %46
3 6 Mic %64
4 8 Mic %72

KULLANIM ALANLARI

Sudaki kirecin problem olacağı tüm sistemlerin ıslahında kullanılır. Faydalı bir ıslah için müdahale zamanları ve miktarları doğru uygulanmalıdır.

KULLANIM TALİMATI

Sistemden alınan su örneklerinin incelenmesinden sonra en uygun başlangıç dozu belirlenir. Bu oran toplam suyun 1/100 ile 1/500 arasında olacaktır. Periyodik blöf ve PROFIX takviye oranları mevsimsel faktörlere göre değişen suyun yapısına göre ayarlanacaktır. Bu oran da sistem suyunun 1/200’i ile 1/1000’i arasında olacaktır. Günlük su kaybı oranına göre blöf ve PROFIX uygulama sıklığı belirlenecektir.